Farnosť Sebedražie a Cigeľ

 

Popolcová streda -  26.2.2020.

V rímskokatolíckom liturgickom kalendári je Popolcová streda prvým dňom pôstneho obdobia. Jej termín pripadá na 40. deň pred Veľkou nocou. Do týchto 40 dní sa nepočítajú nedele, preto v praxi pripadá Popolcová streda na 47. deň pred Veľkonočnou nedeľou. Pre nepravidelný dátum Veľkej noci sa jej termín každý rok mení. 

 Názov dňa pochádza zo zvyku páliť palmy či bahniatka z Kvetnej nedele z minulého roka. Takto získaný popol sa používa pri bohoslužbe Popolcovej stredy, kedy sú veriaci poznačení krížikom, popolom na čelo.

Poznačenie popolom je sprevádzané slovami: ”Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš.“ alebo ”Obráť sa a ver evanjeliu.“ Je to symbol pokánia.

 

 

 

  Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt popolcová streda v roku 2020

 

Kurz FIlip 21.-23.2.2020

Kurz Filip.jpg

 

 

 

 

 
 

 

„S radosťou pôjdeme do domu Pánovho."   (Ž 122)_

Veľadôstojný duchovný otec KRAJČ a milí veriaci,

v mene pápeža Františka Vám ďakujem za dar 1 200 € na
odslúženie svätých omší, ktorým ste zároveň pomohli misiám vo
svete. 2 cykly gregoriánskych omší, 13 novén a 62 svätých omší
na Vaše úmysly budú odslúžené v najbližšom čase v niektorej z
misijných krajín, ktoré PMD podporujú. Darcov budeme osobitne
informovať po vianočných sviatkoch.

V utorok 7. januára 2020 budem sláviť svätú omšu v kaplnke SVETLA
v dome PMD na Lazaretskej ulici č. 32 v Bratislave. Svätá omša sa
začne o 17.00 hodine a môžete sa jej zúčastniť, obetujem ju za
všetkých členov a darcov PMD, a teda aj za Vás. Ak nemôžete
prísť, môžete sa so mnou v tento utorok duchovne spojiť.

Paulína Jaricotová je zakladateľka najväčšieho hnutia, ktoré
pomáha misiám. Ponúkala dva dôležité nástroje na zmenu sveta:
modlitbu a konkrétnu pomoc. Jej dielo narástlo do takých rozmerov,
že ho pápež Pius XI. v roku 1922 povýšil na pápežské. V
súčasnosti pôsobia Pápežské misijné diela v 140 krajinách sveta,
ktoré si navzájom vymieňajú dary.

Ona a arský farár Ján Mária Vianney zohrali dôležitú úlohu vo
vtedajšej kríze Cirkvi. Obaja sa stali veľkými hlásateľmi
evanjelia. Svätý Jan Mária Vianney medzi dedinským ľudom a Paulína
Jaricotová v robotníckom prostredí, kde kreatívnym spôsobom začala
iniciovať podporu misií.

Misia nie je poslaním pre špecialistov. Pápež František vo svojom
dokumente Radosť evanjelia píše: „Sila prijatého krstu urobila z
každého člena Božieho ľudu misionára." Angažovanosť mnohých
mužov a žien v misijných krajinách Afriky a Ázie nám ukazuje, že
toto svedectvo nie je otázkou teologického vzdelania, ale vzdelania
srdca a viery plnej nádeje.

V mene Pápežských misijných diel na Slovensku Vám zo srdca ďakujem
a počas polnočnej svätej omše budem myslieť na Vás ako aj na
všetkých dobrodincov misijných diel. Želám Vám veľa požehnania,
vnútorného pokoja a radosti.

S úctou a modlitbou

o. Ivan Kňaze

Pápežské misijné diela

PODPORTE MISIE [1]

 

 

 

 

Niekoľko historických faktov z našej farnosti:

Zoznam kňazov farnostiod roku 1788 do roku 1973..docx

Scan_27-09-2019_1159.jpg

Scan_27-09-2019_1201.jpg

Scan_27-09-2019_1202.jpg

Scan_27-09-2019_1205.jpg

Scan_27-09-2019_1215.jpg

 

 

 

 

 

Milí spolufarníci, dávame Vám do pozornosti:

  
 
  

Odkaz na novú webstránku farnosti:

https://sebedrazie.fara.sk/

 

 

 

 

Niekoľko slov o Združení Zázračnej medaily a podomovej návšteve Panny Márie,

 

Združenie Zázračnej medaily, je vetva vincentskej rodiny, ktorej hlavným cieľom je úcta a šírenie posolstva Zázračnej medaily pre osobné posvätenie a prehĺbenia sa vo viere, aj pre duchovnú pomoc rodinám a ich záchranu pre večný život.

 

       Apoštolátom tohto združenia je šírenie Zázračnej medaily a podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily, ktorá je umiestnená v kaplnke a putuje po rodinách. Rodina sa doma stretá na spoločnej modlitbe, aby si tak pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, uvedomili Jej živú prítomnosť, našli čas na Pána Boha, na seba navzájom a tak sa prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.

 

            Je to medzinárodné združenie schválené pre celú cirkev v r. 1909. Na Slovensku sa postupne rozvíja deviaty rok. Šíria sa vo farnostiach skupinky všeobecných členov modliacich sa v rodine /apoštolát vo svojej rodine/. Panna Mária takto putuje vo vyše 185 farnostiach po Slovensku vo všetkých diecézach. Od roku 2015 prebiehajú aj formačné stretnutia pre tých, ktorí majú záujem o aktívne členstvo /apoštolát aj mimo rodiny, pre farnosť/. 

 

         Kaplnka pravidelne navštevuje rodiny, aj osamote žijúcich, ktorí sa prihlásili. Každá skupinka má svojho vedúceho, ktorý je koordinátorom putovania a je s nami sestrami v kontakte. Kaplnka ostáva vo farnosti už navždy. V priebehu roka sa môžu prihlásiť ďalší, alebo pre nejaký dôvod aj odhlásiť.

 

leták ZZM.pdf

 

 

 

K máte záujem a ochotu pomôcť, pošlite svoje otázky na filialkacigel@gmail.com.

ĎAKUJEME!

 

 

Sme farnosť s filiálkou. Fara a farský kostol sa nachádza v Sebedraží. Kostol je zasvätený sv. Barbore patrónke baníkov. Filiálka Cigeľ je vzdialená približne jeden kilometer od Sebdražia. V Cigli je kostol zasvätený sv. Matúšovi.

Upozornenie návštev

Vyhľadávanie

© 2015 Všetky práva vyhradené.